De ene zaak is de andere niet. Het is niet eenvoudig om vooraf aan te geven hoeveel de kosten voor het juridisch advies zullen bedragen. Aan de hand van feiten en omstandigheden die u aan ons bekend maakt, maken wij een inschatting van de kosten. De tarieven die wij hanteren zijn als volgt:

  • € 50 – € 100 voor betrekkelijk eenvoudige zaken
  • € 100 – € 250 voor zaken waarbij een gang naar de rechter onafwendbaar is
  • € 250 en hoger voor complexe zaken

Na telefonisch contact of contact via e-mail geven wij aan onder welke categorie u valt en de tarief die voor u van toepassing is. De bovenstaande bedragen zijn eenmalig. Mocht naderhand blijken dat er meer werk in uw zaak zit, dan zullen wij u verzoeken om een aanvullende betaling te verrichten. Wij horen het graag als wij iets voor u kunnen betekenen.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand ziet toe op het verlenen van rechtsbijstand aan mensen met minder financiële draagkracht. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de verzoeken om toevoeging van een rechtsbijstandverlener en regelt de betaling van de advocaat. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rvr.org/.